Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Prokopa Velikého

V souvislosti s plánovanou opravou komunikace v ulici Prokopa Velikého, zahájí společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. rekonstrukci vodovodního řadu.
Rekonstrukce se týká úseku od kolejí v ulici Jiráskově po křižovatku s ulicí Odbojářskou. Práce budou probíhat v období od 01. 03. 2016 do 30. 04. 2016 a budou rozděleny na dvě etapy. V první etapě od 01. 03. do 18. 03. se jedná o část od ul. Odbojářská po č. p. 602.
Druhá etapa, od 18. 03. do 30. 04., zahrnuje část zbývající, tedy až do křižovatky s ul. Jiráskovou.
Obě etapy budou zahrnovat výměnu stávajících vodovodních řadů za nový, přepojování vodovodních přípojek na případné provizorní rozvody a následně na nový vodovodní řad.
Před zahájením prací a v jejich průběhu budou pracovníci dodavatelské firmy kontaktovat vlastníky nemovitostí ve stavbou dotčené oblasti a informovat je o možných omezeních souvisejících s prováděnými pracemi.

Dodavatelem prací je společnost INSTAL Chroustovice, s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení vypsaného investorem, společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o..
Pracovní dobu avizuje dodavatel takto: Po – Pá od 7:00 do 16:00, So od 7:00 do 14:00.
Kontaktními osobami dodavatele jsou: Michal Zeman, vedení spol. – mob. 602 495 465, Roman Pohorský, stavbyvedoucí – mob. 602 678 461

Kontaktními osobami investora jsou: Ing. František Zima, jednatel – mob. 602 463 366, Jaromír Buchtele, vedoucí provozu – mob. 606 888 079

Omlouváme se za vzniklá omezení a prosíme o pochopení a trpělivost.

Ing. František Zima - jednatel společnosti


Harmonogram stavby vypracovaný dodavatelem prací

Harmonogram 

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ PŘED NABÍDKOU VÝHODNÉ A LEVNĚJŠÍ DODÁVKY VODY

Dne 12.11.2015 upozornily dvě zákaznice z Vysokého Mýta na prodejce, který nabízí výhodnější a levnější podmínky dodávky vody. Obě zákaznice kontaktovaly pracovníky ústředny na tel. 465 424 678, kde jim bylo sděleno, že se nejedná o pracovníka společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
V souvislosti s tímto upozorňujeme , že naše společnost uzavírá smlouvy se zákazníky pouze v sídle naší společnosti. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto ,s.r.o. používají vozidla označená logem společnosti a na vyžádání se prokazují platným průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465 424 678 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka, případně se může obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany se nachází v sídle společnosti . Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty a.s. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech. Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení (montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465420821 nebo zde >>