Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Prokopa Velikého

V souvislosti s plánovanou opravou komunikace v ulici Prokopa Velikého, zahájí společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. rekonstrukci vodovodního řadu.
Rekonstrukce se týká úseku od kolejí v ulici Jiráskově po křižovatku s ulicí Odbojářskou. Práce budou probíhat v období od 01. 03. 2016 do 30. 04. 2016 a budou rozděleny na dvě etapy. V první etapě od 01. 03. do 18. 03. se jedná o část od ul. Odbojářská po č. p. 602.
Druhá etapa, od 18. 03. do 30. 04., zahrnuje část zbývající, tedy až do křižovatky s ul. Jiráskovou.
Obě etapy budou zahrnovat výměnu stávajících vodovodních řadů za nový, přepojování vodovodních přípojek na případné provizorní rozvody a následně na nový vodovodní řad.
Před zahájením prací a v jejich průběhu budou pracovníci dodavatelské firmy kontaktovat vlastníky nemovitostí ve stavbou dotčené oblasti a informovat je o možných omezeních souvisejících s prováděnými pracemi.

Dodavatelem prací je společnost INSTAL Chroustovice, s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení vypsaného investorem, společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o..
Pracovní dobu avizuje dodavatel takto: Po – Pá od 7:00 do 16:00, So od 7:00 do 14:00.
Kontaktními osobami dodavatele jsou: Michal Zeman, vedení spol. – mob. 602 495 465, Roman Pohorský, stavbyvedoucí – mob. 602 678 461

Kontaktními osobami investora jsou: Ing. František Zima, jednatel – mob. 602 463 366, Jaromír Buchtele, vedoucí provozu – mob. 606 888 079

Omlouváme se za vzniklá omezení a prosíme o pochopení a trpělivost.

Ing. František Zima - jednatel společnosti


Harmonogram stavby vypracovaný dodavatelem prací

Harmonogram