Zvýšení ceny vodného 2019

 

 

Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2019.

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila dne 11.12.2018 s účinností od 1.1.2019 zvýšení ceny vodného  o 1,41 Kč bez DPH tj. 1,62 Kč včetně 15% DPH.

 

Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

 

 

Zvýšení ceny vodného platí pro město Vysoké Mýto, obce Vraclav, Zámrsk, Slatina, Sruby, Javorník, Pustina, Džbánov, Libecina, Zádolí, Řepníky, Sloupnice , Týnišťko a  městys České Heřmanice. 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2018

 

 

                                                                  Ing.František Zima

                                                                  jednatel společnosti

 

viz CENÍK na na úvodní stránce  ...