Kalkulace pitné vody na rok 2013

(jednosložková cena)

 
  Vodovody Vys. Mýto, Sloupnice, Javorník  Vodovod Zálší, Vračovice, Nořín  Vodovod Tisová
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 28,10 Kč 23,18 Kč 11,36 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 32,32 Kč 26,66 Kč 13,06 Kč
Fakturované množství v tis. m3 923
9,5
14,9
z toho domácnosti v tis. m3 530
6
0
Náklady celkem v tis. Kč 24 194
213
141
Zisk celkem v tis. Kč 1742
7
28
Tržby za vodné v tis. Kč 25 936
220
169
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 26,21 Kč
22,42 Kč
9,46 Kč
Zisk v Kč / 1 m3 1,89 Kč
0,74 Kč
1,88 Kč
Podíl zisku na celk. nákladech % 7,20% 3,29% 19,86%

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 5 310 41 46
  surová voda podzemní 2 510 26 38
  ostatní materiál 2 800 15 8
Energie 2 300
51 26
  elektrická energie 2 200
51 26
  plyn 100
0 0
Mzdy 3 752
34 12
  přímé mzdy 2 800
25 9
  ostatní osobní náklady 952
9 3
Ostatní přímé náklady 9 750
60 39
  odpis HM 4 300 0 0
  opravy infr. majetku 3 770  18 
  nájem infr. majetku 180  31 
  ostatní provozní náklady ext. 1500  29  21 
  vnitropodnikové výnosy -27   
  ostatní výnosy      
Správní režie  3 109  27 18 
Náklady celkem  24 194 213  141 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová

 

Kalkulace odkanalizované vody na rok 2013 – Vysoké Mýto a České Heřmanice

(jednosložková cena)
 
  Voda odpadní s ČOV  Voda odpadní bez ČOV 
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 29,07 Kč 4,16 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 33,43 Kč 4,78 Kč 
Fakturované množství v tis. m3 986 7
z toho domácnosti v tis. m3 360 
Náklady celkem v tis. Kč 27 549 29 
Zisk celkem v tis. Kč 1 114  0
Tržby za vodné v tis. Kč 28 663 29 
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 27,94 4,14 
Zisk v Kč / 1 m3 1,13 Kč  0,00 Kč 
Podíl zisku na celk. nákladech % 4,04% 0,00% 

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 850 5
Energie 890 0
  elektrická energie 890 0
  plyn 0 0
Mzdy 3176 13
  přímé mzdy 2370 10
  ostatní osobní náklady 806 3
Ostatní přímé náklady 19 040 7
  odpis HM 2 590 0
  opravy infr. majetku 11 490 
  nájem infr. majetku 2 250 
  poplatky za vypouštení odp. vod 152 
  ostatní provozní náklady ext. 1 630 
  vnitropodnikové náklady  1 375
  vnitropodnikové výnosy -447 0
Správní režie  3 593  4
Náklady celkem  27 549 29 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová

 

Kalkulace odkanalizované vody na rok 2013 v obcích

(jednosložková cena)
 
  Kanalizace Sruby  Kanalizace Slatina 
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 22,73 Kč 22,73 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 26,14 Kč 26,14 Kč 
Fakturované množství v tis. m3 13 10,4
z toho domácnosti v tis. m3
Náklady celkem v tis. Kč 267 236 
Zisk celkem v tis. Kč 28  0
Tržby za vodné v tis. Kč 295 236 
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 20,54 22,69 
Zisk v Kč / 1 m3 2,15 Kč  0,00 Kč 
Podíl zisku na celk. nákladech % 10,49% 0,00% 

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 20 31
Energie 57 54
  elektrická energie 57 54
  plyn 0 0
Mzdy 40 29
  přímé mzdy 30 22
  ostatní osobní náklady 10 7
Ostatní přímé náklady 116 210
  odpis HM 0 0
  opravy infr. majetku
  nájem infr. majetku
  poplatky za vypouštení odp. vod
  ostatní provozní náklady ext. 22  11 
  vnitropodnikové náklady  85 190 
  vnitropodnikové výnosy 0 0
Správní režie  34  48
Vyrovnání od obce -136
Náklady celkem  267 236 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová