Kalkulace 2014

Kalkulace pitné vody na rok 2014

(jednosložková cena)

 
  Vodovody Vys. Mýto, Sloupnice, Javorník  Vodovod Zálší, Vračovice, Nořín 
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 28,10 Kč 23,18 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 32,32 Kč 26,66 Kč
Fakturované množství v tis. m3 935
9,5
z toho domácnosti v tis. m3 530
6
Náklady celkem v tis. Kč 24 446
213
Zisk celkem v tis. Kč 1 828
7
Tržby za vodné v tis. Kč 26 274
220
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 26,15 Kč
22,42 Kč
Zisk v Kč / 1 m3 1,96 Kč
0,74 Kč
Podíl zisku na celk. nákladech % 7,47% 3,28%

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 5 625 51
  surová voda podzemní 2 425 26
  ostatní materiál 3 200 25
Energie 2 355
50
  elektrická energie 2 255
50
  plyn 100
0
Mzdy 3 765
28
  přímé mzdy 2 810
21
  ostatní osobní náklady 955
7
Ostatní přímé náklady 9 240
54
  odpis HM 4 370 0
  opravy infr. majetku 3 580 
  nájem infr. majetku 180  33 
  ostatní provozní náklady ext. 1 110  17 
  vnitropodnikové výnosy    
  ostatní výnosy    
Správní režie  3 461  30
Náklady celkem  24 446 213 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová

 

Kalkulace odkanalizované vody na rok 2014 – Vysoké Mýto a České Heřmanice

(jednosložková cena)
 
  Voda odpadní s ČOV  Voda odpadní bez ČOV 
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 29,07 Kč 4,16 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 33,43 Kč 4,78 Kč 
Fakturované množství v tis. m3 995 7,3
z toho domácnosti v tis. m3 350 
Náklady celkem v tis. Kč 27 762 30 
Zisk celkem v tis. Kč 1 163  0
Tržby za vodné v tis. Kč 28 925 30 
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 27,90 4,11 
Zisk v Kč / 1 m3 1,18 Kč  0,00 Kč 
Podíl zisku na celk. nákladech % 4,18% 0,00% 

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 1 050 4
Energie 1 800 0
  elektrická energie 1 800 0
  plyn 0 0
Mzdy 3906 12
  přímé mzdy 2915 9
  ostatní osobní náklady 991 3
Ostatní přímé náklady 16 998 10
  odpis HM 2 608 0
  opravy infr. majetku 10 790 
  nájem infr. majetku 2 286 
  poplatky za vypouštení odp. vod 180 
  ostatní provozní náklady ext. 1 680  10 
  vnitropodnikové náklady  0
  vnitropodnikové výnosy -546 0
Správní režie  4 008  4
Náklady celkem  27 762 30 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová

 

Kalkulace odkanalizované vody na rok 2014 v obcích

(jednosložková cena)
 
  Kanalizace Sruby  Kanalizace Slatina 
Fakturovaná cena 1 m3 bez DPH 22,73 Kč 25,34 Kč
Fakturovaná cena 1 m3 s DPH 26,14 Kč 29,14 Kč 
Fakturované množství v tis. m3 13,1 10,1
z toho domácnosti v tis. m3 12 
Náklady celkem v tis. Kč 377 382 
Zisk celkem v tis. Kč 0
Tržby za vodné v tis. Kč 298 256 
Úplné vl. náklady v Kč/ 1 m3 28,78 37,82 
Zisk v Kč / 1 m3 0,00 Kč  0,00 Kč 
Podíl zisku na celk. nákladech % 0,00% 0,00% 

Rozpis nákladů v tis. Kč

Materiál 18 19
Energie 52 50
  elektrická energie 52 50
  plyn 0 0
Mzdy 28 27
  přímé mzdy 21 20
  ostatní osobní náklady 7 7
Ostatní přímé náklady 226 232
  odpis HM 0 0
  opravy infr. majetku 9 15
  nájem infr. majetku
  poplatky za vypouštení odp. vod
  ostatní provozní náklady ext. 11  11 
  vnitropodnikové náklady  205 205 
  vnitropodnikové výnosy 0 0
Správní režie  53  54
Vyrovnání od obce 79  126
Náklady celkem  377 382 

Schválil: Ing. František Zima, jednatel
Zpracovala: Ing. Svatošová