Vyhodnocení 2013

Vyhodnocení nákladových položek na rok 2013

Skupinový vodovod Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník
Stočné Vysoké Mýto a České Heřmanice s ČOV

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2013 Rozdíl 2013 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál 5 310 5 524  214  850 1 044  194 
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová 2 510
 2 429 -81       
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál 2 800
3 095  295  850
 1 044 194 
 2 Energie 2 300
2 315  15 890
1 254  364 
 2/1 - elektrická energie 2 200
2 217  17  890
1 254 364
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.) 100
 98  -2  0  0
 3 Mzdy 3 752 3 751  -1 3 176  2 974 -202 
 3/1 - přímé mzdy  2 800 2 799   -1  2 370 2 216  -154 
 3/2 - ostatní osobní náklady 952 952  0 806  758  -48 
 4 Ostatní přímé náklady 9 723 10 033 310 19 040 18 597 -443
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet. 4 300 4 364 64 2 590 2 608 18
 4/2 - opravy infrastr. majetku 3 770 4 581 811 11 490 11 510 20
 4/3 - nájem infrastr. majetku 180 178 -2 2 250 2 254 4
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod       152 174 22
 4/5 - ostatní provozní náklady externí 1 473 910 -563 1 183 1 084 -99
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii     0 1375 967 -408
 5 Finanční náklady            0
 6 Výrobní režie            0
 7 Správní režie 3 109 3 095 -14 3 593 3 480 -113
 8 Úplné vlastní náklady 24 194 24 718 524 27 549 27 349 -200
 D Voda pitná faktur v tis. m3 923 944 21      
 E - z toho domácnosti v tis. m3 530 541 11      
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       606 622 16
 G - z toho domácnosti       330 336 6
 H Voda srážková faktur. v tis. m3       380 385 5
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       986 1 007 21
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3 26,21 26,20 -0,02 27,94 27,16 -0,78

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč   24 194 24 718  27 549 27 349 
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč   1 742
1 681 1 114 1 857
 11a - podíl z ÚVN v % %   7,2 6,8 4,0 6,8
 11b - z ř. 12 na rozvoj a obnovu infr. maj.            
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč   25 936 26 399 28 663 29 206
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3   923
943,6  986
 1 007
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3   28,10
28,10  29,07
29,07 
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3   32,03
32,32  33,43
33,43

 

Vodovod Zálší, Vračovice, Nořín

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2013 Rozdíl 2013 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál 41 51 10      
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová 26 26 0      
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál  15 25 10      
 2 Energie 51  48 -3      
 2/1 - elektrická energie 51  48 -3      
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy  34 28 -6      
 3/1 - přímé mzdy  25 21 -4      
 3/2 - ostatní osobní náklady  9 7 -2      
 4 Ostatní přímé náklady  60 69 9      
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku    3        
 4/3 - nájem infrastr. majetku  31 49 18      
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí  29 17 -12      
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii            
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie  27 28 -1      
 8 Úplné vlastní náklady  213 224 11      
 D Voda pitná faktur v tis. m3  9,5 10,0 0,5      
 E - z toho domácnosti v tis. m3  5,3 5,38 0,08      
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3  22,42 22,40 -0,02      

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč   213 224    
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč   7 7    
 11a - podíl z ÚVN v % %   3,3 3,1    
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč   0 0    
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč   220 231    
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3   9,5 10,0    
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3   23,18 23,18    
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3   26,66 26,66    

 

Kanalizace Slatina

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál       31 19 -12
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová            
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál       31 19 -12
 2 Energie       54 50 -4
 2/1 - elektrická energie       54 50 -4
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy       29 27 -2
 3/1 - přímé mzdy       22 20 -2
 3/2 - ostatní osobní náklady       7 7 0
 4 Ostatní přímé náklady       210 230  20 
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku       8 15  7
 4/3 - nájem infrastr. majetku       1
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí       11 11  0
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii       190 203  13 
               
 5 Dotace obce       -135   -143  -8
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie       48 46  -2
 8 Úplné vlastní náklady       237 229  -8
 D Voda pitná faktur v tis. m3            
 E - z toho domácnosti v tis. m3            
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       10,40 10,10 -0,30
 G - z toho domácnosti       9,50 9,40 -0,10
 H Voda srážková faktur. v tis. m3            
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       10,40 10,10 90,70
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3       22,79 22,67 -0,12

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč       237 229
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč       0 0
 11a - podíl z ÚVN v % %       0,00 0,00
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč       0 0
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč       237 229
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3       10,4 10,10
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3       22,73 22,73
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3       26,14 26,14

 

Kanalizace Sruby

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2013 Rozdíl 2013 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál       20 18 2
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová            
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál       20 18
 2 Energie       57 52
 2/1 - elektrická energie       57  52 
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            0
 3 Mzdy       40 28 12
 3/1 - přímé mzdy       30 21 
 3/2 - ostatní osobní náklady       10 7 3
 4 Ostatní přímé náklady       116 144  -28
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.        0
 4/2 - opravy infrastr. majetku       8 -1 
 4/3 - nájem infrastr. majetku       1
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod        0  0  0
 4/5 - ostatní provozní náklady externí       22 11  11
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii       85 123  -38
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie       34 34  0
 8 Úplné vlastní náklady       267 276  -9 
 D Voda pitná faktur v tis. m3            
 E - z toho domácnosti v tis. m3            
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       13,00 13,10 -0,1
 G - z toho domácnosti       11,90 11,95 0,0
 H Voda srážková faktur. v tis. m3            0,0
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       13,00 13,1 0,1
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3       20,54 21,07 -0,53

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč       267 276
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč       28 22
 11a - podíl z ÚVN v % %       10,49 7,97
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč       0 0
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč       295 298
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3       13,00 13,10
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3       22,73 22,73
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3       26,14 26,14

 

Vypracoval: Ing. Irena Svatošová

Datum: 6/3/14
Telefon: 465421504
Schválil: Ing. František Zima