OZNÁMENÍ – kvalita pitné vody

 15.1.2024

Z důvodu začínající výstavby dálnice D35, jejíž součástí jsou i přeložky vodovodních řadů zásobujících vodovod Vysoké Mýto, je možné očekávat krátkodobé zhoršení senzorických vlastností pitné vody.

Možnému zákalu způsobenému  nezbytnými manipulacemi, změnami toku a průtoku nebude možné přes veškerá opatření zcela zabránit.

Práce na přeložkách vodovodních řadů budou zajišťovat dodavatelé stavby D35 a naše společnost se bude snažit minimalizovat jejich dopad na kvalitu vody.

Prosíme o pochopení a shovívavost

 

PLÁNOVANÉ OPRAVY

 

Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. zahájí od 5. týdne letošního roku práce na opravě vodovodních řadů v rozsahu ulice Husova od křižovatky s ulicí Štefánikova po náměstí Pod Kaštany a v ulici Gen. Svatoně od ul. Husova po ul. U Staré Zastávky.

Práce bude provádět společnost STAVITELSTVÍ -TRUNEC s.r.o.

Jejich zástupce bude obyvatele v dotčeném území včas informovat o rozsahu a průběhu prací.

Provedení opravy je plánováno formou řízených protlaků, pro minimalizaci výkopových prací.

Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘÍCÍ SE NÁKAZOU KORONAVIREM


 V současné době nejsou žádná opatření ani omezení

 

 

 

 

                                                                         

Nabídka volného pracovního místa

Momentálně nenabízíme volné pracovní místo.

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ pro odběratele

Dle informace jednoho z odběratelů v obci Vraclav, který byl telefonicky kontaktován neznámou osobou ohledně výměny vodoměru, přestože má vodoměr nový.

Upozorňujeme, že výměna vodoměrů se provádí po 6 letech a  provádějí ji pouze montéři společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o, kteří používají vozidla označená názvem společnosti a na vyžádání se prokazují platným zaměstnaneckým průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465424678 nebo 724923974 ověřit totožnost a SPZ vozidla osoby,  která ho za účelem výměny, či odečtu vodoměru kontaktovala. V případě , že se nejedná o zaměstnance naší společnosti, doporučujeme se obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany Zámrsku se nachází v sídle společnosti Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto, s.r.o. 

Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p.. Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

 

Nízké teploty můžou poškodit nebo úplně zničit špatně zajištěný vodoměr ve venkovních šachtách, sklepech, kde jsou špatně utěsněná okna a na zimu opuštěné rekreační objekty.

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech.

Vodoměr je na náklady odběratele po zaplacení odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení ( montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465424678. Formulář objednávky zde >>