UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘÍCÍ SE NÁKAZOU KORONAVIREM


 

 

 

S účinností od 25.10.2021 dle usnesení Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

není povolen vstup

do budovy společnosti Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto, s.r.o. a jiných vnitřních prostor

bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek

 

                                                              Vzhledem k epidemiologickým opatřením doporučujeme                                   

                               zákazníkům návštěvy zákaznického centra ohledně přihlášení odběru a změny odběratele

                                                 telefonicky dohodnout předem na tel. č. 465424678 nebo 724923974

          


                                

 

                                                                         

Zvýšení ceny vodného 2021

 

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1. 1. 2021

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 8.12.2020 s účinností od 1. 1. 2021 zvýšení ceny vodného o 1,90 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,09 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:


Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko.

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Od 1.1.2021 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné                   35,93Kč/m3 bez DPH               39,52 Kč/m3 včetně 10% DPH

stočné                  29,07 Kč/m3 bez DPH              31,98 Kč/m3 včetně 10% DPH

celkem                 65,00 Kč/m3 bez DPH             71,50 Kč/m3 včetně 10% DPH

 

 

Ve Vysokém Mýtě 9.12.2020

 

                                                                         

                                                                       Ing. František Zima

                                                                      Jednatel společnosti

       

 

Informace o cenách pro všechny obce naleznete v aktuálním ceníku společnosti na www.vodovody-vm.cz

 

Nabídka volného pracovního místa

Momentálně nenabízíme volné pracovní místo.

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

!!! VAROVÁNÍ pro odběratele !!!

Dle informace jednoho z odběratelů v obci Vraclav, který byl telefonicky kontaktován neznámou osobou ohledně výměny vodoměru, přestože má vodoměr nový, upozorňujeme, že výměna vodoměrů se provádí po 6 letech a  provádějí ji pouze montéři společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o, kteří používají vozidla označená názvem společnosti a na vyžádání se prokazují platným zaměstnaneckým průkazem,  kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465424678 nebo 724923974 ověřit totožnost a SPZ vozidla osoby,  která ho za účelem výměny, či odečtu vodoměru kontaktovala. V případě , že se nejedná o zaměstnance naší společnosti, doporučujeme se obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany se nachází v sídle společnosti . Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p.. Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech. Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení (montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465424678. Formulář objednávky zde >>