Způsob fakturace a plateb

 

 

 • Fakturace a platby jsou prováděny podle odečtů vodoměrů.
 • Vyúčtování je zasíláno dodavatelem na uvedenou adresu odběrateli prostřednictvím České pošty, s.p. nebo elektronicky na e-mail odběratele, příp. oběma způsoby
 • Faktura musí obsahovat tyto údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum odeslání, přesné označení dodavatele a odběratele, období vyúčtování, číslo odběru, číslo domu, číslo vodoměru, stav od – do, výše vodného, výše stočného, výši DPH, celkovou částku)
 • Lhůta splatnosti faktur za vodné a stočné je 14 dnů

Způsob placení:

 • v hotovosti v pokladně VAK (pouze Pondělí a Středa 7,00 - 15,00 hod.)
 • složenkou na pobočkách České Pošty
 • převodním příkazem k úhradě na účet naší společnosti vedený u ČSOB a.s. - č. ú. 156 461 006/0300
 • inkasním způsobem z Vašeho bankovního účtu (pozor nejedná se o SIPO!)

Úhradu za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) je možné hradit inkasním způsobem. Pokud máte zájem o platbu inkasním způsobem, zadejte v elektronickém bankovnictví povolení k inkasu ze svého bankovního účtu,pokud nemáte el. banku , tak z forrmulářů si vytiskněte , či osobně vyzvedněte v pokladně VAK  formulář „Potvrzení o povolení k inkasu" , který pozorně a čitelně vyplňte  a dejte potvrdit u vašeho peněžního ústavu. Při vyplňování výše limitu inkasa doporučujeme zohlednit letní spotřebu vody , zalévání zahrady , bazén + případné zvýšení ceny vodného a stočného. Dále doporučujeme zadat měsíční frekvenci plateb. Potvrzení o elektronickém povolení k inkasu zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyplněný a potvrzený formulář odevzdejte v pokladně VAK , kde fakturantky VaK provedou změnu druhu platby. V následujícím čtvrtletí vám již bude (po odečtu vodoměru a následné fakturaci) doručen vždy pouze informativní vrchní díl obvyklé faktury. V případě, že bude překročen povolený limit inkasa z vašeho bankovního účtu, bude Vám zaslána faktura s poštovní poukázkou.

Formulář Inkaso >>

Zasílání faktur elektronickou poštou

V současní době jsou obvykle odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu jsou zasílány faktury ve formátu PDF elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Adresu odběrného místa
 • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
 • Kontaktní telefonní číslo