Zvýšení ceny vodného 2021

 

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1. 1. 2021

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 8.12.2020 s účinností od 1. 1. 2021 zvýšení ceny vodného o 1,90 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,09 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:


Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko.

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Od 1.1.2021 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné                   35,93Kč/m3 bez DPH               39,52 Kč/m3 včetně 10% DPH

stočné                  29,07 Kč/m3 bez DPH              31,98 Kč/m3 včetně 10% DPH

celkem                 65,00 Kč/m3 bez DPH             71,50 Kč/m3 včetně 10% DPH

 

 

Ve Vysokém Mýtě 9.12.2020

 

                                                                         

                                                                       Ing. František Zima

                                                                      Jednatel společnosti

       

 

Informace o cenách pro všechny obce naleznete v aktuálním ceníku společnosti na www.vodovody-vm.cz