Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

 

Náležitosti smlouvy o dodávce vody jsou pevně dány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s vlastníkem připojené nemovitosti, nebo s jedním z vlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Při uzavírání této smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

Dodavatel vody - tj. vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli písemně pověřen má podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

Pro odběratele vyplývá ze zákona  povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod.

Dne 1.1. 2014 došlo k legislativním změnám zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb. Touto novelou byly rozšířeny povinné náležitosti odběratelské smlouvy, které musí být postupně aktualizovány Z tohoto důvodu je stávajícím zákazníkům naší společnosti rozesílán poštou návrh nové smlouvy s průvodním dopisem, kde žádáme zákazníky o spolupráci při kontrole a doplnění údajů. 

Vzhledem k velkému počtu smluv se jedná o náročný administrativní proces. Rádi bychom Vám tedy předem poděkovali za součinnost, pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.

 

Na dotazy ohledně odběratelských smluv Vám rádi odpovíme v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. na tel. č. 725171965 nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nedílnou součástí smlouvy je reklamační řád, podle kterého se budou smluvní strany řídit v případě reklamace dodávky, případně kvality vody a odvádění odpadních vod.

 Reklamační řád >>