Cena vodného a stočného

                                

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 zvýšení ceny vodného  pro následující obce : 

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina,Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko a městys České Heřmanice :

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

    bez DPH   +10 % DPH 
 vodné 1.5. - 31.12.2020    34,03 Kč/m3  37,43 Kč/m3

 vodné od 1.1.2021

35,93 Kč/m3

 39,52 Kč/m3

 

 STOČNÉ a ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Vysoké Mýto,  Sruby, Slatina a městys České Heřmanice :

    +10%DPH

 stočné   

 29,07 Kč/m3

  31,98 Kč/m3

 

SNÍŽENÁ SAZBA STOČNÉ pro Vysoké Mýto – Voštice a část ulice Lipová .
Odpadní voda je odváděna kanalizací ve správě VAK, ale není napojena na centrální ČOV :

    bez DPH   +10% DPH 
 stočné  4,16 Kč/m3    4,58 Kč/m3

 

Ceny vodného schválené zastupitelstvem obcí Vračovice, Orlov, Zálší, Chotěšiny a Nořín :

    bez DPH   +10% DPH 

 vodné  od 1.1.2019 

 28,18 Kč/m3

 31,00 Kč/m3 

 

 

 

 

Cena služeb

Aktuální ceník se nachází ve Formulářích  - Směrnice č. 1/2021- ceník prací

 

 

Objednávky vývozu odpadní jímky ( septiku ) vyřizuje

p. Picek - tel. 465424678 , 602262614