Cena vodného a stočného

                                

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 14.12.2021 s účinností od 1.1.2022 zvýšení ceny vodného o 2,00 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,20 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina,Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko a městys České Heřmanice :

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

    bez DPH   +10 % DPH 
 vodné do 31.12.2021  35,93 Kč/m3  39,52 Kč/m3

 vodné od 1.1.2022

 37,93 Kč/m3

 41,72 Kč/m3

 

 STOČNÉ a ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Vysoké Mýto,  Sruby, Slatina a městys České Heřmanice :

   bez DPH
  +10%DPH

 stočné   

 29,07 Kč/m3

  31,98 Kč/m3

 

 Vodné a stočné 2022  67,00 Kč/m3   73,70 Kč/m3

SNÍŽENÁ SAZBA STOČNÉ pro Vysoké Mýto – Voštice a část ulice Lipová .
Odpadní voda je odváděna kanalizací ve správě VAK, ale není napojena na centrální ČOV :

    bez DPH   +10% DPH 
 stočné  4,16 Kč/m3    4,58 Kč/m3

 

Ceny vodného schválené zastupitelstvem obcí Vračovice, Orlov, Zálší, Chotěšiny a Nořín :

    bez DPH   +10% DPH 

 vodné  od 1.1.2019 

 28,18 Kč/m3

 31,00 Kč/m3