OZNÁMENÍ – kvalita pitné vody

 15.1.2024

Z důvodu začínající výstavby dálnice D35, jejíž součástí jsou i přeložky vodovodních řadů zásobujících vodovod Vysoké Mýto, je možné očekávat krátkodobé zhoršení senzorických vlastností pitné vody.

Možnému zákalu způsobenému  nezbytnými manipulacemi, změnami toku a průtoku nebude možné přes veškerá opatření zcela zabránit.

Práce na přeložkách vodovodních řadů budou zajišťovat dodavatelé stavby D35 a naše společnost se bude snažit minimalizovat jejich dopad na kvalitu vody.

Prosíme o pochopení a shovívavost